Nie wiesz gdzie na studia? Wybierz teledetekcję!

Nie wiesz gdzie na studia? Wybierz teledetekcję!

Teledetekcja, nawet jeśli sam wyraz może z pozoru malutko mówić zwykłemu odbiorcy, to metodologia analiz, z którą każdy z tutaj zaglądających ma rzadziej lub częściej do czynienia. Jeżeli rzucilibyśmy przechodniom na ulicy pytanie, co to jest teledetekcja, zapewne mało kto wiedziałby jak odpowiedzieć. No ewentualnie, że jakimś cudem trafiłby się uczeń lub jakiś człowiek zajmujący się teledetekcją w miejscu pracy.

Co to jest teledetekcja?

Powiedzmy sobie zatem, czym jest teledetekcja? Planując zaprezentowanie pierwszej, jak najkrótszej odpowiedzi, chce się napisać, iż to sposób badań na odległość za pomocą czujników. Samo słowo teledetekcja natomiast: tele – zdalnie, detekcja – wyczuwanie sygnałów. Teledetekcja bywa dzielona na dwa gatunki: teledetekcję aktywną i teledetekcję pasywną. Badania poprzez teledetekcję robi się zarówno z powierzchni ziemi, jak również z dużych wysokości, np. z samolotów.
Teledetekcja aktywna jest wysyłaniem i odbieraniem sygnałów wysłanych, a w dalszej kolejności odbitych przez dany obiekt. Przykładem jest min.: sonar.
Z kolei teledetekcja pasywna jest odbieraniem sygnałów wysyłanych przez badany obiekt. Tutaj za przykład posłużyć może nawet robienie fotografii. Fotografia jest dla Twojej wiadomości niczym innym, jak zapisem odbijanego światła przez obiekty, jakim robi się fotografię.
W tej chwili, po wspomnieniu tych przykładów, natychmiastowo definicja teledetekcji nabiera jaśniejszego wyrazu i da się spostrzec, iż regularnie stykamy się z nią na co dzień. Przynajmniej większość z nas. Teledetekcja daje możliwość badanie miejsc, do jakich ludzie sami nie mają szansy się dostać czy też tego typu zbliżenie jest niebywale ciężkie.

Do czego służy teledetekcja?

Teledetekcja użytkowana jest w wielu przypadkach części życia. Mają z nią do czynienia tak samo profesorowie, jak i ludzie korzystający z zaprojektowanych za ich sprawą narzędzi. Jest stosowana tytułem przykładu w:
– robotyce – roboty mają czujniki, na skutek czego, widzą otaczającą ich rzeczywistość
– przemyśle samochodowym – inteligentne samochody za kilka lat będą mogły poruszać się dzięki rozmaitego rodzaju czujnikom
– wojskowości – badanie, co położone jest w budynku, który ma być zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – zakres badań jest tak ogromny, że będzie on omówiony w kolejnym akapicie.

Teledetekcja a środowisko naturalne?

Dzięki możliwościom teledetekcji dostępne jest sumienne badanie i eksplorowanie ziemi. Zarówno jej terenów lądowych, jak i atmosfery. Teledetekcja środowiska naturalnego umie dać nam odpowiedź na na przykład, tego rodzaju pytania:
– jak ukształtowana jest ziemia, np. w odludnym obszarze ziemi czy też np. na dnie jeziora czy też dla odmiany na innych planetach
– jak mocno atmosfera zanieczyszczona jest na określonym terenie, dzieje się to przez zbadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak wygląda stan flory na określonym terenie, w tym w akwenach wodnych

Ze względu na duże zastosowanie teledetekcji, jest ona systematycznie coraz bardziej angażującą dziedziną. Coraz więcej politechnik otwiera studia o teledetekcji oraz kursy przyuczające fachowców w tej materii. Z jednej strony daje to coraz większe postępy w tej dziedzinie, co znowu zwiększa popyt na używanie teledetekcji, ze względu na coraz wspanialsze możliwości techniczne i zakres zastosowania.

Post Author: admin